Usługi komunalne

Zajmujemy się letnim i zimowym utrzymaniem czystości: odśnieżanie,zamiatanie koszenie poboczy, dróg, parkingów, parków oraz terenów dojazdowych